STYRKETUNNAN

 

"Den var bra.

Tar med mig tipsen från tunnan."

En övning i att peppa sig och stärka självkänslan.

 

 

Vad behövs?

Ett stort papper, t ex en bit spännpapper, post-itlappar i tre olika färger, pennor.

 

Gör så här:

Förbered genom att måla en tunna på pappret. Förse den med en öppning upptill och en tappkran nertill på ena sidan. Du kan också ladda ner en bild på en vattentunna med tappkran från internet, förstora den, klippa ut och klistra upp den på pappret.

 

Sätt upp tunnan på väggen och be gruppen tänka sig att varje människas självkänsla är som en tunna. Den kan vara olika mycket fylld hos olika människor, och hos samma människa i olika situationer.

 

Förklara enkelt skillnaden mellan självkänsla och självförtroende. Självkänsla handlar om vem man är och hur man tänker om och känner för sig själv. Självförtroende handlar om prestationer, att vara bra på att göra vissa saker. Självkänsla och självförtroende hänger ihop. Man kan t ex ha svag självkänsla samtidigt som man har självförtroende för att man är bra på något. I den här övningen är det självkänslan vi ägnar oss åt.

 

Självkänslan är inte konstant. Den kan bli större om den fylls på och minska om den läcker ut. Peka på tappkranen och ge exempel på situationer som kan göra att självkänslan rinner ut. Att någon fnyser eller skrattar när man yttrar sig i klassrummet t ex.

 

Hur kan man motverka det? Hur kan man stärka självkänslan och känna sig starkare?

 

1. Be tjejerna skriva på en post-itlapp i den första färgen vad de tycker att de själva

kan göra, säga eller tänka för att stärka sig. Samla in lapparna och fäst dem upptill på

tunnan.

 

2. Be tjejerna skriva på en post-itlapp i färg nr två vad de tycker att kompisar kan göra eller säga för att stärka dem. Samla in lapparna och fäst dem bland de andra.

 

3. Be tjejerna skriva på en post-itlapp i den tredje färgen vad de tycker att mamma kan göra eller säga för att stärka dem. Samla in lapparna och fäst dem bland de andra.

 

Läs alla post-itlapparna högt, en kategori i taget, utan att kommentera dem. Låt sedan tjejerna reflektera över resultatet. Prata om att alla behöver bli sedda och uppskattade – det stärker självkänslan. Styrketunnans post-itlappar kan både ses som tips på att stärka sig själv och att peppa sina kompisar.

 

Den här övningen är bra att göra efter Starka kvinnor. Vill du sedan fortsätta med det peppande och stärkande temat kan du även testa Styrkekören.

Ladda ner övningen som pdf HÄR >>>

Eller öppna i ett nytt fönster och skriv ut:

 

Ett projekt av Teater Fama med stöd av Allmänna arvsfonden.

© All Rights Reserved