SAMPLA DIKTER

 

Blunda och peka på en rad... och en till... simsalabim: en helt ny dikt.

 

 

Vad behövs?

Dikter, skrivpapper, pennor, A3-papper, färgpennor.

 

Det finns folk som älskar poesi. Och de som tycker poesi är tråkigt. Börja med att fråga om någon i gruppen har läst, hört eller skrivit en dikt den senaste tiden. Känner de till någon poet? Med den här övningen kan du introducera några kvinnliga poeter.

Välj bland våra förslag på dikter om tjejer, kvinnor, döttrar, mammor av kvinnliga författare. Skriv ut och laminera, om du inte redan gjort det inför övningen Poesibingo.

 

Gör så här:

Börja med att förklara begreppet sampling. Inom musiken klipper man ibland in en bit av ett musikstycke i ett annat musikstycke. Det är vanligt inom t ex reggae, hiphop och popmusik. Men man får inte kränka upphovsrätten. I musikvärlden får man betala dyrt för några sekunder av en annan låt, men i klassrummet/fritidsgården/föreningen är det ok att sampla dikter utan poeternas tillstånd. Tänk bara på att deras namn ska anges.

 

Dela in tjejerna i smågrupper (3 – 4 personer) och förse varje grupp

med en bunt dikter, ett skrivpapper och ett A3-papper. Låt gruppen

utse en sekreterare och sprida ut dikterna på ett bord mellan sig.

 

En i taget blundar tjejerna och pekar på en rad i en av dikterna på

bordet. Sedan tittar hon och läser raden högt för gruppen.

Sekreteraren skriver av raden + poetens namn.

 

OBS! Man måste ta den rad man pekat på – man får alltså inte göra om

för att hitta en ”bättre” rad. Om en grupp vill ändra i dikten när den är

klar, kan de få ändra på radernas ordningsföljd, men inte ord och

innehåll i raderna.

 

Alla i gruppen ska blunda och peka minst två gånger var. Dikten ska ha 6 – 8 rader.

När dikten är klar skriver gruppen rent den på A3-pappret. Skriv alla poeternas namn under dikten tillsammans med tjejernas.

 

Alla grupper läser sina dikter högt för de andra, även poeternas namn.

Berätta gärna kort om några av poeterna. (Se faktablad nedan.)

Låt alla få tycka till om uppgiften.

 

Ladda ner övningen som pdf HÄR >>>

Eller öppna i ett nytt fönster och skriv ut:

 

 

 

 

 

 

Ladda ner faktablad om kvinnliga poeter som pdf HÄR >>>

Eller öppna i ett nytt fönster och skriv ut:

 

 

Ett projekt av Teater Fama med stöd av Allmänna arvsfonden.

© All Rights Reserved