Vi arbetar kreativt och undersöker mamma-dotterrelationen med ord.

Ord kan vara talade eller skrivna. Vi jobbar med samtal, andras texter, eget skrivande och värderingsövningar om vartannat. Allt för att stärka tjejer till att formulera sina åsikter och våga uttrycka dem högt.

 

Du får tips om enkla startövningar som Välj en bild, där man gör just det – väljer en bild och berättar varför man valde den. Eller någon av våra listor i övningen Skriva listor (Matlistan, Hatlistan, Morgonlistan m fl), som var och en fyller i innan man pratar om dem.

 

Poesi ligger i tiden, inte minst genom pinterest och instagram. Vi har flera övningar som utgår från dikter och låttexter. Det är övningar som Poesibingo (med mamma-dotterdikter av kvinnliga poeter förstås), Sampla dikter och Cut up Poetry, för att nämna några.

 

Vi listar också Kvinnliga pepplåtar och mäter våra mammor med Mammametern. Allt för att vara självförtroendestärkande och frigörande.

 

Vill du jobba med kvinnliga förebilder finns Starka kvinnor, en anspråkslös övning som ger väldigt mycket. Eller Kvinnliga hjältar, som är ord, drama och bild på samma gång.

 

ÖVNINGAR:

 

 

Ord

Ett projekt av Teater Fama med stöd av Allmänna arvsfonden.

© All Rights Reserved