TJEJSTEGEN

 

"Walk a mile in my shoes" - en övning i tjejers olika villkor.

 

 

Vad behövs?

Inplastade kort med olika tjejroller, lista med påståenden att läsa upp.

 

Gör så här:

Börja med att ladda ner och skriva ut de tjugo rollkorten i liggande A4-format. Vik pappret dubbelt och klistra ev en bild på baksidan. (Porträtt på unga tjejer hittar du på internet, men detta är inte nödvändigt för att göra övningen.) Laminera sedan korten i A5-format.

Skriv även ut listan med påståenden.

 

Tjejstegen är en variant av övningen Privilegievandringen (Privilege Walk), speciellt för tjejer. Det handlar om att upptäcka vilka olika förutsättningar man har i livet även om man har det gemensamt att alla är tjejer. Målet är att medvetandegöra deltagarna om hur villkoren kan se ut och hur viktig mamma kan vara för ens utveckling. Vissa påståenden är vanliga i andra privilegievandringar, medan somliga har skapats speciellt för Tjejstegen.

 

Övningen är på samma gång en värderingsövning och en dramaövning eftersom alla spelar en roll. Dela ut ett kort vardera till tjejerna i gruppen och be dem att tyst läsa om sin roll utan att prata med varandra. Förklara att de nu ska låtsas vara den här personen och ge dem några frågor som hjälper dem att fantisera kring henne. Skriv upp dem på ett stort papper:

 

Hur bor du? Har du eget rum eller delar du?

Hur ser din familjesituation ut? Har du syskon? Har du husdjur?

Har din familj bra eller dålig ekonomi?

Har du bra kontakt med din mamma? Din pappa?

Hur många språk pratar du hemma?

Får du hjälp av dina föräldrar med studierna?

Vad gör du på dagarna? På kvällarna? På helgerna?

Fritidsintressen?

Vilka är dina vänner?

Vad drömmer du om att göra i framtiden?

 

Be sedan alla att tyst ställa sig på en linje intill varandra. (Det behövs ett ganska stort och tomt rum för den här övningen, gärna en gympasal.) Förklara att du kommer att läsa upp ett antal påståenden. När ett påstående stämmer med rollen ska man ta ett steg fram, annars står man kvar. Betona att det inte är någon tävling. Det finns inget rätt eller fel. Var och en bestämmer själv över sin roll. Förstår man inte ett påstående räcker man tyst upp handen och får en tydligare förklaring.

 

Läs lugnt och långsamt upp varje påstående. När det är klart ber du alla sätta sig ner på den plats de befinner sig. Låt dem som sitter nära varandra berätta om sina rollkaraktärer i smågrupper.

 

Fortsätt med reflektion och diskussion i stor grupp. Börja med att be några deltagare berätta hur långt de kom. Varför hamnade de just på den platsen, tror de? Be dem beskriva sin roll.

Var det något påstående som var oklart eller svårt att ta ställning till? Varför?

Var det någonting de aldrig hade tänkt på tidigare?

Vilket påstående fick dem att tänka efter mest?

Hur kändes det att ta ett steg framåt? Hur kändes det att stå kvar?

Vad händer när man hamnar långt bak eller långt fram? I mitten?

Vad ser man?

 

Privilegievandringen är en normkritisk övning som används i många sammanhang. Inspirationen till den kom från en modell av Peggy McIntosh 1990, där hon diskuterade privilegiers betydelse för människors vardag. Genom att deltagarna rör sig i rummet får de en bild av vad olika villkor kan betyda på ett väldigt konkret sätt.

 

Ladda ner övningen (med påståenden) som pdf HÄR >>>

Eller öppna i ett nytt fönster och skriv ut:

 

 

 

 

 

 

Ladda ner rollkorten som pdf HÄR >>>

Eller öppna i ett nytt fönster och skriv ut:

 

 

 

 

 

”Övningen var ganska rolig och man fick se hur andra tjejer har det.”

”Man lär sig att vissa har det bättre än andra typ, och att vissa tror att deras liv suger men andra har det värre.”

"Jag lärde mig att alla inte har det prima ballerina."

Ett projekt av Teater Fama med stöd av Allmänna arvsfonden.

© All Rights Reserved