Drama

 

Vi arbetar kreativt och undersöker mamma-dotterrelationen med drama, ord och bild.

Drama kan bl a vara lekar, teaterimprovisation, dockteater, röstövningar och ta-plats-övningar. Det kan också handla om att spela upp färdigskrivna scener som inslag i samtal om t ex härskartekniker.

 

Om du har startat en helt ny grupp för att jobba med mamma-dottertemat och deltagarna inte känner varandra så bra, föreslår vi att du börjar med Namnövningar och med teaterlekarna du hittar under Uppvärmning och lekar. Lekarna syftar till avspänning och att bli trygga med varandra. I Koncentration och samarbete finns lekar som ytterligare svetsar ihop gruppen innan ni fördjupar er i temat.

 

Drama handlar om relationer mellan människor. Eftersom den egna kroppen är det främsta arbetsredskapet, går det också ut på att lära känna sig själv, sitt beteende och sina reaktioner.

 

Att reflektera är viktigt, rentav grundläggande inom dramapedagogiken, enligt Mia Marie Sternudd-Groth, fil dr och lektor i pedagogiskt drama. Att få redskap som sätter ord på sitt eget och andras agerande är att vara delaktig - att praktisera demokrati - i vardagen, i skolan, i hemmet och, i ett större perspektiv, i samhället.

 

ÖVNINGAR:

 

 

Ett projekt av Teater Fama med stöd av Allmänna arvsfonden.

© All Rights Reserved